O czym należy pamiętać przy montażu paneli laminowanych?

Pomiary i zakup

Przed zakupem paneli podłogowych należy dokładnie wymierzyć powierzchnię podłogi, biorąc pod uwagę wszystkie wnęki i załamania w danym pomieszczeniu. Warto także wstępnie rozrysować plan podłogi, opisując długość każdej ściany.

Aby uniknąć kłopotów przy montażu, warto kupić niewielki zapas paneli (zwyczajowo 8-10%). Ilość nadwyżki zależy od kilku czynników, między innymi od kształtu pomieszczenie lub tzw. przeszkód, czyli rur, futryn lub mebli w zabudowie. Podczas zakupu sprzedawca pomoże zaplanować odpowiednią ilość desek, biorąc pod uwagę nie tylko powierzchnię i układ pomieszczenia, lecz także wymiary konkretnych paneli i ich ilość w paczce

Sprawdzenie towaru i przechwywanie paneli

Panele Sensa należy przechowywać w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu, najlepiej na jego środku (w odległości przynajmniej 1 metra od ścian). Otwarte lub uszkodzone opakowania należy szczelnie zakleić taśmą klejącą.

Przed rozpoczęciem układania należy sprawdzić, czy poszczególne elementy podłogi nie wykazują widocznych usterek. Nie wolno układać paneli, na których jeszcze przed ułożeniem widoczne były uszkodzenia i różnice kolorystyczne – należy to niezwłoczenie zgłosić do punktu zakupu.

Zanim panele zostaną ułożone w mieszkaniu, powinny przejść krótki proces aklimatyzacji. Pod wpływem zmiany temperatury (np. poprzez przewiezienie do ciepłego mieszkania z chłodnego magazynu) panele są narażone na szok termiczny, zwłaszcza zimą. Na 2-3 dni przed montażem, bezpośrednio po umieszczeniu paneli w miejscu przeznaczenia, zamknięte paczki należy ułożyć w stos krzyżowy na środku pomieszczenia o temperaturze min. 18°C i wilgotności względnej maks. 75%.

Podłoże

Przed położeniem podłogi należy upewnić się, czy podłoże jest całkowicie suche i równe. W przypadku nowych posadzek należy sprawdzić wilgotność podłoża przy pomocy wilgotnościomierza. Podłoże uważa się za wilgotne, jeżeli wilgotność jastrychu cementowego przekracza 1,8 CM%, a anhydrytowego 0,3 CM%. W takiej sytuacji podłoże nie nadaje się do układania paneli.

Wszystkie nierówności podłoża należy wyrównać. Na podłożach mineralnych (beton, jastrych) trzeba wykonać izolację paroszczelną z folii polietylenowej o grubości min. 0,15 mm. Izolacja jest również niezbędna, jeżeli w pomieszczeniu wykonano wodne ogrzewanie podłogowe. Pomieszczenia na parterze (w przypadku braku piwnicy) należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną o grubości min. 1,2 mm. Przy ścianach folię należy zawinąć do góry. Poszczególne pasy folii należy połączyć na zakładkę (ok. 10 cm), a miejsca łączenia uszczelnić taśmą klejącą.

Jeżeli pomiędzy podłożem a panelami ma być ułożona pośrednia warstwa organiczna (np. z płyt wiórowych), to izolację należy umieścić pod tą warstwą. Na izolacji paroszczelnej lub płytach wiórowych należy ułożyć podkład wyciszający (płyty izolacyjne, korek itp.). Maksymalna grubość materiału podkładowego może wynosić 3 mm.

Montaż paneli

Panele laminowane układamy w rzędach, zazwyczaj prostopadle do głównego źródła naturalnego światła. Zapewni to zarówno podkreślenie walorów estetycznych podłogi, jak i większą trwałość. Jednak jeżeli chcemy wizualnie poszerzyć pomieszczenie, można ułożyć panele w poprzek pokoju. Przy zakupie desek z ciągłością wzou, przed ulożeniem należy je odpowiednio posortować.

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją układania paneli, ponieważ niemal każdy model może różnić się zastosowanymi systemami łączenia. Instrukcja montażu znajduje się na odwrocie etykiety w każdej paczce paneli Sensa.

Podłogi laminowane to tzw. „podłogi pływające” – nie są na stałe przytwierdzone do podłóg ani ścian, lecz mają możliwość minimalnego przesuwania się, co zapobiega odkształceniom. Przy montażu należy pozostawić szczelinę dylatacyjną: przerwę pomiędzy krawędzią paneli, a wszystkimi elementami prostopadłymi do podłogi. Aby zamaskować szczelinę, warto wykończyć podłogę listwami przypodłogowymi dopasowanymi kolorystycznie do odcienia paneli. Panele należy układać w odstępie 10 mm od ścian i wszelkich elementów zainstalowanych na stałe, tj. schodów, rur grzewczych itp. (tzw. szczelina dylatacyjna).

Odcięte kawałki paneli nadają się do układania, jeśli ich długość wynosi przynajmniej 40 cm. Wzajemne przesunięcie każdego panelu względem panelu równoległego powinno wynosić co najmniej 40 cm.

Przy montażu poszczególnych paneli nie wolno dobijać! Przy układaniu nie wolno używać młotka ani innych tego typu narzędzi, nie wolno również wsuwać poziomo jednego panelu w drugi (grozi to uszkodzeniem połączeń).
Ostrożność należy zachować również przy demontażu paneli – należy wykonać go  tak, żeby nie uszkodzić ani zamka SensaLoc, ani pióra/wpustu na długim boku panelu. Prawidłowe łączenie i rozkładanie paneli Sensa sprawia, że panele pozostaną pełnowartościowe – tym samym daje możliwość ich wielokrotnego demontażu i ponownego montażu.

Panele łączone bez użycia kleju można od razu po ułożeniu w pełni obciążać. Po około 2 godzinach od zakończenia układania należy usunąć klocki dystansowe.

Szczeliny dylatacyjne przy krawędziach należy zakryć listwami przyściennymi. Listwy mocuje się do ściany, nigdy nie do podłogi. W przypadku podłogi laminowanej, między podłogą a listwą najlepiej pozostawić odstęp 1 mm.

Pielęgnacja

Po ułożeniu, gotową podłogę należy dokładnie zamieść, usuwając z niej resztki materiału. Następnie zmyć całą podłogę ciepłą wodą z dodatkiem paneli laminowanych 893 Easy to Care Laminate Cleaner, 896 Universal Care Anti-Slip, 888 Easy to Care i przetrzeć do suchą, miękką szmatką. Nie wolno stosować ściereczek z mikrowłókna (tzw. mikrofazy)!